Bảng dấu chữ nhật hình mặt trời CC-1909

29

Bảng dấu là loại bảng khẳng định thương hiệu của bạn lên các tấm ảnh. Ngăn ngừa các đối thủ có thể ăn cắp, mượn ý tưởng công sức của bạn mà không mất nhiều công sức.
Bảng dấu có thể có nhiều kích thước. Tuy nhiên đối với các Shop, cửa hàng bán online thì kích thước tiêu chuẩn là: 5×9, 11×16, 10×20, 16×26

Với các thông tin chủ yếu nhất có tên trên Bảng dấu :

Tên hoặc Logo Shop
Địa chỉ Facebook, Zalo
Số điện thoại, hotline

Danh mục: