Bảng dấu là bước đầu tiên để bạn bắt đầu xây dựng sự nghiệp kinh doanh của chính bạn một cách chuyên nghiệp.
Bảng dấu chính là BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU đầu tiên của Bạn. Nếu Bạn có ý định kinh doanh một cách nghiêm túc thì Bạn nên cân nhắc mua một biển dấu nhỏ nhất có giá từ 50.000 đ trở lên.

Bạn có thể chưa biết gì về đồ họa để đóng dấu bản quyền hoặc đã biết một chút. Nhưng Bạn thử nhìn hai hình dưới đây và tự cảm nhận. Ảnh nào chuyên nghiệp hơn và bạn sẽ chọn Shop nào để mua đồ ?

Trước khi dùng biển

Sau khi dùng biển

Khi đó đổi thủ của bạn chỉ có thể như thế này:

Hãy xem bài học thực chiến từ các Shop khác tại đây

Chi tiết về bảng đóng dấu (Bảng tên shop) tại Chichi: